Hur känns lustgas?

Lustgas, mer känd som skrattgas, är en form av bedövningsmedel under paraplyet av sedering tandvård som ofta administreras regelbundet till patienter som genomgår tandprocedurer. Oavsett om förfarandet är så konventionellt som en tandrengöring eller lika omfattande som rotkanalterapi, är skrattgas ett idealiskt verktyg för tandläkare att använda på ångestfyllda patienter. För vissa individer kan ett enkelt tandbesök vara en extremt svår uppgift och kan ofta leda till svåra anfall av ångest eller panik. Användning av lustgas eller skrattgas gör det möjligt för patienter att känna sig bekväma och lugna medan de behandlas för sina tand-eller orala tillstånd.

Till skillnad från andra sedering tjänster som IV sedering eller narkos som ofta får dig att gå in i en djup sömn eller falla medvetslös, lustgas eller skrattgas är bara en mild lugnande som kommer att hålla dig medveten men i ett mer avslappnat tillstånd. Många patienter kan undra eller Fråga ” Hur känns skrattgasen?, “och svaret kommer att vara en mild känsla av att vara yr, en bedövande känsla i hela delar av kroppen, och en stickande känsla som får dig att reagera med skratt. Under skrattande gas behåller du förmågan att kommunicera, vilket gör det lättare för din tandläkare att styra dig medan du genomgår din tandvård.