Reptiler förr och nu

Reptil grupperna visar också en mångfald av morfologier. Vissa grupper, som de flesta ödlor och alla krokodiler, har starkt utvecklade lemmar, medan andra grupper, som mask ödlor och ormar, är limbless. Reptil kropp flexibilitet varierar från de mycket flexibla former som finns i ormar till oflexibla bepansrade kroppar sköldpaddor. Dessutom tenderar svansarna av de flesta sköldpaddor att vara korta, särskilt jämfört med de långa tunga svansarna av krokodiler.

Jättar i någon djurgrupp lockar alltid uppmärksamhet och är ofta överdrivna. Anacondas (eunectes), gigantiska ormar från Sydamerika, är utan tvekan de största levande ormarna. Den största arten, den gröna anaconda (E. murinus), sannolikt endast sällan överstiger 9 meter (30 fot) i längd; ändå har ihållande men ogrundade rapporter gjorts av anakondor som är 12 meter (40 fot) lång. Den reticulated python (P. reticulatus) i Sydostasien och Ostindien har registrerats på 10,1 meter (33,3 fot).